خدمات مشاوره ای شامل موارد زیر میشودگروه بازرگانی کیمند آمادگی کامل دارد تا به عنوان نماینده شما با کمپانی ها و شرکت های بین المللی وارد مذاکره شود و یا به عنوان مشاور و مجری خرید و ارسال تمامی سفارشات کلی و جزئی شما از شرکت ها و کمپانی های سرتاسر دنیا در کنار شما باشد.
تولید کنندگان محصولات و کالاهای خاص میتوانند با کمک بازرگانی کیمند بازار فروش خود را بدون مرز کنند. عرضه و فروش محصولات شما در سرتاسر دنیا یکی دیگر از سرویس های گروه بازرگانی کیمند برای حمایت از تولید کنندگان داخلی میباشد.
گروه بازرگانی کیمند این توانایی را دارد تا معتبر ترین و مطمن ترین سورس های تامین کالا را برای کلیه صنف های کاری در خارج از ایران شناسایی کند و کلیه مراحل را از ابتدا تا پایان در کنار شما باشد
ارائه اطلاعات عمومی بازار (قوانین واردات، صادرات وتجارت…)
مشاوره جهت خریدها ی داخلی و خارجی
مشاوره جهت سرمایه گذاری های داخلی و خارجی
طراحی استراتژی بازاریابی درازمدت و ارائه توصیه های لازم در ارتباط با کانالهای مناسب داخلی و خارجی
ارائه پیشنهاد در رابطه با شرکاء داخلی و خارجی و انجام مذاکرات قرارداد های مربوطه
ارائه خدمات مشاوره ای جهت استفاده از روشهای معتبر پرداخت و خدمات گشایش انواع اعتبار اسنادی و همچنین فرمت های استاندارد بین المللی در قبال ضمانت نامه (درموارد خاص)
مشاوره بازرگانی جهت خرید کالا و همچنین تنظیم اسناد تجاری کالا
تشکیل جلسات تخصصی مشورتی با تولیدکنندگان و صادرکنندگان و کسب اطلاع از مشکلات در زمینه‌ی امور گمرکی و استاندارد و ارایه‌ی طریق برای رفع مشکلات
ارایه‌ی نظرات تخصصی و کمک های فنی لازم در زمینه‌ی استاندارد کالاهای صادراتی
کمک در جهت ایجاد فضای سالم رقابتی در کسب و کار منصفانه و اعمال محدود کننده‌ی فعالیت‌های رقابتی طبق مقررات مربوط
ارائه اطلاعات عمومی بازار (قوانین واردات، صادرات وتجارت…)
مشاوره جهت خریدها ی داخلی و خارجی
مشاوره جهت سرمایه گذاری های داخلی و خارجی
طراحی استراتژی بازاریابی درازمدت و ارائه توصیه های لازم در ارتباط با کانالهای مناسب داخلی و خارجی
ارائه پیشنهاد در رابطه با شرکاء داخلی و خارجی و انجام مذاکرات قرارداد های مربوطه
ارائه خدمات مشاوره ای جهت استفاده از روشهای معتبر پرداخت و خدمات گشایش انواع اعتبار اسنادی و همچنین فرمت های استاندارد بین المللی در قبال ضمانت نامه (درموارد خاص)
مشاوره بازرگانی جهت خرید کالا و همچنین تنظیم اسناد تجاری کالا
تشکیل جلسات تخصصی مشورتی با تولیدکنندگان و صادرکنندگان و کسب اطلاع از مشکلات در زمینه ی امور گمرکی و استاندارد و ارایه ی طریق برای رفع مشکلات
ارایه‌ی نظرات تخصصی و کمک‌های فنی لازم در زمینه‌ی استاندارد کالاهای صادراتی
کمک در جهت ایجاد فضای سالم رقابتی در کسب و کار منصفانه و اعمال محدود کننده‌ی فعالیت‌های رقابتی طبق مقررات مربوط


برای استفاده از خدمات تخصصی میتوانید درخواست خود را برای کیمند ارسال نمایید تا در اسرع وقت پیگیری گردد .